:: Pregled igre :: Vsebina katle :: O pravilih :: Izjave medijev ::


Pregled igre

Na otoku Catan obstaja puava ter pet razlinih pokrajin. Vsaka pokrajina prinaa drugane donose (surovine!).
gozd = les (debla)
panik = volna (ovca)
njiva = ito (snop)
grievje = glina (opeka)
gorovje = ruda (kovina)
puava = ni donosa

Igro prinete z dvema naseljema in z dvema cestama. S tem ko imate dve naselji, imate tudi e dve toki. Zmagovalec igre je tisti igralec, ki uspe prvi zbrati deset tok.

Do tok pridete tako, da gradite nove ceste in nova naselja in da razirite ta naselja v mesta. Vsako mesto je vredno dve toki. Toda - da lahko gradite, potrebujete surovine.

Kako pridete do surovin? isto enostavno: V vsakem krogu ugotavljamo, katera pokrajinska polja prinaajo donose. To opravimo z dvema kockama. Zaradi tega imamo na vsakem pokrajinskem polju okrogle etone s tevilkami od 2 do 12. e vre igralec npr. 3, prinaajo donos vsa polja s tevilko tri.

Donose (karte s surovinami) pa pridobijo le tisti naseljenci, ki mejijo na to pokrajinsko polje ali z naseljem ali z mestom.

Dobro je torej, da meji naselje ali mesto vedno na ve pokrajinskih polj (najve 3). Na ta nain pridobivate (glede na mete kock) razline surovine.

Zdaj kot marljiv naseljenec kopiite svoje donose. Vendar: Teava nastane, ker sprva seveda nimate povsod svojih naselij. Zato se morate tej ali oni vrsti donosa odpovedati. To pa za v bodoe ni dobro, saj potrebujete za gradbena dela prav doloene kombinacije surovin.

Prav zato pa smete trgovati tudi s soigralci. Pripravite jim razline menjalne ponudbe ali pa prisluhnete njihovim. e menjava uspe, ste morda pridobili karto, ki vam je manjkala za izgradnjo novega naselja.

Novo naselje lahko zgradite na prostem kriiu. Predpogoja sta dva: Prvi, da pelje do tja tudi vaa cesta, in drugi, da je najblije naselje oddaljeno vsaj dve kriii.

Dobro premislite, kje boste zgradili novo naselje. tevilke na etonih so napisane z razlino velikostjo. To pomeni, da je veja verjetnost, da s kockama vrete tista tevila, ki so napisana veje. Rdei tevilki 6 in 8 sta najveji in se bosta verjetno najvekrat pokazali pri metu kocke. To je pomembno, kajti vekrat je na kockah doloeno tevilo, vekrat boste dobili surovine.

Toke vam prinaajo tudi:
Karte s toko (ena vrsta kart razvoja). Karte razvoja lahko kupite, e imate pravo kombinacijo kart s surovinami.
Posebne karte, ki jih dobite za najdaljo trgovsko cesto in najvejo viteko mo.

Kdor prvi zbere 10 tok, je zmagovalec.

Kratek pregled igralevega kroga

Igro prine igralec, ki ga izberemo z metom kock. Kdor je na vrsti, ima na izbiro naslednje dejavnosti, ki pa jih mora opraviti v opisanem vrstnem redu:

1. Vrei mora kocki in s tem doloiti donose surovin (izid velja za vse igralce).
2. Lahko trguje: menja surovine - tudi s soigralci.
3. Lahko gradi: ceste, ali in/ali kupuje karte razvoja.

Dodatno: Igralec, ki je na vrsti, lahko kadarkoli v svojem krogu igra z eno od svojih kart razvoja.
Potem je na vrsti igralec, ki sedi na levi; svoj krog zane prav tako s prvo dejavnostjo.

1998 - 2011 Laser plus d.o.o., 2011 - 2013 Igroljubka, Katka Kranjc s.p. Vse pravice pridrane.
e-pota: info@laserplus.si
Kontakti O nas Avtorji